Stichting Vakantieweek Zionsburg is financieel afhankelijk van sponsoring en donaties. Alle organisaties, groot en klein, kunnen iets betekenen voor Vakantieweek Zionsburg. Als u dit initiatief een warm hart toedraagt, zijn er verschillende mogelijkheden om bij te dragen:

  1. Als founder of partner
    Founders en partners zijn privépersonen of bedrijven die substantieel willen en kunnen bijdragen. Founders verbinden zich voor een periode van 5 jaar aan de stichting met een substantiële jaarlijkse bijdrage. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden en de daarbij behorende tegenprestatie.
  1. Als sponsor
    Sponsoren steunen Vakantieweek Zionsburg in de vorm van (financiële) schenkingen, gedurende een periode van 1-5 jaar. Ook is het mogelijk een evenement op Zionsburg te sponsoren of in de vorm van goederen bij te dragen. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden en de daarbij behorende tegenprestatie.
  1. Als donateur
    Donateurs kunnen bijdragen met persoonlijke donaties via legaten of algemene giften.

Ook kan in overleg maatwerk overeengekomen worden.

Inzamelingsacties

Ook als u geen financiële inbreng kunt leveren, kunt u iets betekenen. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten om geld in te zamelen, zoals een diner of een collecte. Er zijn allerlei creatieve acties te bedenken om Vakantieweek Zionsburg te steunen en de ernstig zieke jongeren een onbezorgde week te bezorgen. Onze fondsenwervers denken graag met u mee!

Vrijwilligers

In de loop van 2022 gaan wij actief op zoek naar vrijwilligers die willen helpen om een verblijf op Zionsburg tot een onvergetelijke ervaring voor onze gasten te maken. Uiteraard is het mogelijk om nu je belangstelling al kenbaar te maken via het contactformulier.